Amics de la Caminada de
Sant Martí de Centelles i Aiguafreda

“Els Gafarrons”
C/ Estació, 6 1r. 2a.
08592 Sant Martí de Centelles
G61785895
Tel. 93.844.08.88
info@gafarrons.com
www.gafarrons.com

 1. L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la caminada significa que el participant disposa d’un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat i pel seu compte i risc.
 2. L’organització declina tota responsabilitat i no es farà responsable dels accidents, lesions o danys que puguin ocasionar o produir els participants de la caminada, però si que vetllarà per tal d’evitar-los, i per aquest motiu s’ha contractat una pòlissa d’accidents amb la companyia Allianz. En cas de qualsevol incidència el participant haurà de trucar directament al telèfon 902.102.687.
 3. Els participants que vulguin abandonar la caminada ho han de notificar a qualsevol membre de l’organització o bé trucant al telèfon 690.72.95.09
 4. L’itinerari serà totalment senyalitzat amb marques. El recorregut s’ha de fer pel traçat senyalitzat. Per aquest motiu s’establiran els controls que es considerin adients. L’itinerari ha estat preparat única i exclusivament per aquesta caminada i restarà solament marcat per aquesta. Es retiraran les marques només passar l’últim participant.
 5. Els participants hauran de seguir obligatòriament les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 6. S’ha de tenir un respecte absolut per les normes esportives i cíviques més essencials de companyonia, de respecte a la natura i a les propietats, masies i conreus per on passi la caminada. Recordeu respecteu i conserveu la natura dels espais per on passareu. No embruteu. Dipositeu les deixalles als contenidors adients.
 7. No es pot portar cap tipus d’animal de companyia. Tota persona que incompleixi aquest punt podrà ser expulsada de la caminada sense cap dret i assumint totes les responsabilitats de les que en pugui ser causant.
 8. Es recomana portar roba i calçat adequat per a camins de muntanya
 9. En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que, mitjançant la complementació del formulari d’inscripció a la caminada, les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer propietat dels “amics de la Caminada de Sant Martí i Aiguafreda, els Gafarrons” amb la finalitat de mantenir-vos informats sobre novetats, notícies i actes organitzats per aquesta associació. Us recordem que podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigida a info@gafarrons.com o bé mitjançant escrit adreçat a “Amics de la Caminada de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda, els Gafarrons” Carrer Estació, 8, 2n 1ª, 08592 Sant Martí de Centelles. Així mateix i d’acord els interessos promocionals de la caminada (reproducció de fotografies de la caminada, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’Organització el dret a reproduir la seva imatge
 10. Es obligatori conservar aquest document fins a la finalització de la caminada. Aquest document us acredita com a participants.
 11. Una vegada fet el pagament l’entitat no farà cap retorn de l’import ingressat.
 12. El fet d’inscriure’s a la caminada representa l’acceptació total d’aquest reglament.
 13. L’entitat “Els Gafarrons” agraeix la vostra participació en aquesta caminada, a la vegada que us desitja una feliç estada entre nosaltres gaudint del nostre entorn que hem de preservar i respectar en complir les normes d’aquest reglament ..